מפגש 2 – שורש ופונקציה

שיעור
חומרים

קובץ שמע של מפגש 2

להלן חומרים להורדת עבור מפגש מס' 2

דפי תרגול לשבוע מס 2

משחקים לשבוע מס 2